Από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει μια σειρά δημοσίων διαβουλεύσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας & της καινοτομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της στρατηγικής υποδομής, των αξιών και της κινητικότητας.

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, τους οργανισμούς και τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον ή και συμμετοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική υποδομή, ενώ είναι προσβάσιμη σε 23 ευρωπαϊκές γλώσσες.

Στόχος της διαβούλευσης είναι ο σχεδιασμός μιας συνολικής πρότασης για την επόμενη γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ .

Stay informed

email adress