ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ThΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

  • Όνομα Έργου: ELVITEN – Electrified L – category Vehicles Integrated into Transport and Electricity Networks (Ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα κατηγορίας L ενσωματωμένα στο δίκτυο μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας)
  • Διάρκεια: 36 μήνες – έναρξη 1 Νοεμβρίου 2017
  • Συνολικό κόστος: 9.5 εκατ. ΕΥΡΏ
  • Χρηματοδότηση από την Ε.Ε.: 7.8 εκατ. ΕΥΡΩ
  • Συντονιστής του έργου: Άγγελος Αμδίτης (ΙΕΣΥ)

 

Διαδρομές

Χρήστες

Οχήματα

Εταίροι

Πόλεις

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Δεσμευόμαστε για περισσότερο καινοτόμες και βιώσιμες μεταφορές στην Ευρώπη

Υποστηρίζουμε την κοινή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για αστικές μεταφορές και ταχυμεταφορές

Επιδιώκουμε την ομαλή ανάπτυξη της αγοράς για ένα περισσότερο πράσινο αστικό μέλλον.

H ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ

Επίδειξη των πλεονεκτημάτων των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων σε έξι ευρωπαϊκές πόλεις.

Ενσωμάτωση υφισταμένων σταθμών φόρτισης σε μια ευρεία, ανοιχτή πλατφόρμα.

Προώθηση της τακτικής και περιστασιακής χρήσης ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων μέσω εφαρμογών διευκόλυνσης και παρακίνησης σε υπηρεσίες.

Oι Αιτεροι

Institute of Communication and Computer Systems (ICCS)Aalborg University DanemarkLaboratory of Applied ThermodynamicsAkka Technologiese-TrikalaAtosComune Di BariComune Di Genova
ROMADuferco EnergiaICOORPromalagaERTICO - ITS EuropeFIAHubjectKyburz Switzerland
SEAbilityS3Transportation
EmisiaT BridgeUniversity of Leeds