Στις 21-22 Νοεμβρίου 2017, η κοινοπραξία του ELVITEN συναντήθηκε στην Αθήνα για να κηρύξει την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου ELVITEN. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, οι 21 Ευρωπαίοι εταίροι συζήτησαν για τις τρέχουσες προκλήσεις της αστικής κινητικότητας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις δράσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της άμεσης εμπειρίας του χρήστη και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα Ελαφρά Ηλεκτρικά Οχήματα. Σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, ινστιτούτα πληροφορικής, ακαδημαϊκές και τοπικές αρχές, το ELVITEN θα υποστηρίξει υπηρεσίες, εργαλεία πληροφορικής και πολιτικές, ώστε να προωθήσει τη χρήση των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων από πολίτες και επαγγελματίες.

Stay informed

email adress