Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, το πρόγραμμα ELVITEN παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρώμης κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Dario D’Ιnnocenti, άνοιξε την εκδήλωση υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του προγράμματος ως πολιτιστική πρόκληση στο τρόπο αντίληψης της κινητικότητας.

Στη συνέχεια ο Alessandro Drag, Σύμβουλος Κινητικότητας, Προαστίων και Κοινοτικών Προγραμμάτων, εισήγαγε τις πολιτικές και κοινωνικές πτυχές της δράσης. Ο κ. Drag υποστήριξε τη δυνατότητα αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης μέσω της έγκρισης μίας ανεπτυγμένης τεχνολογικής καινοτομίας, δυνατή να διεισδύσει στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη βιώσιμη κινητικότητα.

Τέλος, η Eng. Silvia Andreussi ειδικός τεχνικού τομέα του Δήμου, περιέγραψε την εφαρμογή του πιλότου στην περιοχή, ακολουθώντας τις καθορισμένες τεχνικές και οικονομικές οδηγίες: έξι σταθμοί φόρτισης θα εγκατασταθούν για 78 ποδήλατα, συνεπάγοντας τη μελέτη ροών των ταξιδιωτών, την ανάλυση ζήτησης για κινητικότητα και αναζήτηση κατάλληλων περιοχών. Ερευνητικοί

εκπρόσωποι εταιριών, περιφερειακές επιτροπές όπως και διευθυντές κινητικότητας, δημοτικοί σύμβουλοι και καθηγητές έλαβαν μέρος στην εκδήλωση.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα ερωτήματα που προέκυψαν απασχολούσαν τα παρακάτω θέματα: εφόδια ποδηλάτων, κοινή διαχείριση συστήματος, σταθερό σύστημα, ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών, αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων, ανάλυση ροής κινητικότητας, πάρκινγκ και στρατηγικές τοποθεσίες για κόμβους.

Stay informed

email adress