Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης του έργου ELVITEN, ξεκίνησε η έρευνα σχετικά με τις αστικές μετακινήσεις, η οποία περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις για τις αστικές μετακινήσεις των χρηστών και τις προτιμήσεις τους.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ελαφρών Ηλεκτρικών Οχημάτων και τα πρότυπα κινητικότητας των χρηστών. Η έρευνα απευθύνεται κυρίως σε κατοίκους των πόλεων στις οποίες θα διεξαχθούν οι επιδείξεις του έργου: Ρώμη, Βερολίνο, Μπάρι, Μάλαγα, Γένοβα και Τρίκαλα. Ωστόσο, η έρευνα έχει σχεδιαστεί, ώστε να απαντηθεί από πολίτες που διαμένουν σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, εφόσον τα ευρήματα του έργου σκοπεύουν να υλοποιηθούν σε περισσότερες από 50 πόλεις της Ευρώπης.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 10 λεπτά. Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και ελληνικά.

Stay informed

email adress